Sessies
Belangrijkste uitkomsten & vervolgacties

SESSIE

Terugblik en vooruitblik

Korte terugblik op de sessies. Goede bijeenkomst, goed initiatief en goede partners en contacten.

Sessie 1: stedelijke netwerken

Vanuit de wens een netwerk op te bouwen wat van onderop kon groeien en de scene kon ondersteunen, is teveel geregisseerd, waardoor contact met de basis, de scene en de passie verloren is. Doe een stapje terug en haal met concrete voorbeelden de passie van samen talenten ontwikkelen weer naar boven.

Sessie 2: ketens in culturele carrière

Culturele carrière ziet er vaak als volgt uit:

 • Eerst de vonk die overslaat en de passie die volgt
 • Dan kruiwagen zoeken om er te komen
 • Dan blijven presteren, met talent, skills, performance
 • Rol innemen in de keten

Thema kwaliteit kwam uitgebreid ter sprake. Kwaliteit is beter presteren dan verwacht. Te meten met een keurmerk, netwerk, ambitie, plezier, lust.

Sessie 3: familiegevoel versus verzakelijking

Verzakelijking is niet negatief, het zorgt vaak juist voor duidelijkheid binnen een organisatie. Transparantie is belangrijk om vriendschappelijkheid (familiegevoel) in verzakelijkte relatie te behouden.

Algemene punten

Goede bijeenkomst, goed initiatief en goede partners en contacten.
Belangrijk dat iemand die rol inneemt. Goed om ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten. Velen zitten toch met dezelfde soort problemen. Door ervaringen te delen kun je wellicht snellere stappen maken.
Het idee wordt geopperd om de genodigden uit een breder veld te halen. Nu zijn er allemaal urban mensen, maar er is juist veel te leren van andere disciplines en sectoren. Denk aan chemie-industrie, maar ook algemeen. Het gevaar bestaat dat het met alleen een urban gezelschap teveel navelstaren wordt.

Er is een grote markt van investeerders, maar het urban veld is onzichtbaar voor die partijen doordat het nog teveel een underground-scene is. De urban makers en wij als instellingen en organisaties zouden daar iets aan moeten doen: een gezamenlijke inzet om zichtbaarder te worden.

Waarom neemt een provinciale organisatie voor amateurkunst en kunsteducatie het initiatief tot deze bijeenkomst? Kunstbalie is de enige organisatie die zich op provinciaal niveau met urban kunstbeoefening bezighoudt. Doelen hierbij zijn om te zorgen voor een goede infrastructuur en kennis door:

 • kwaliteit kans geven zich te ontwikkelen
 • zichtbaarder maken van de scene
 • mensen achter de schermen van de urban culture ondersteunen
 • kennis te verzamelen en te delen

Maar daardoor werkt Kunstbalie bijna op sector niveau en is deze bijeenkomst, en het platform, de beste/enige ontmoetingsplaats. Met deze doelen werkt Kunstbalie aan een soort professionalisering, en dat is meer het vlak van bkkc, daarom zal Kunstbalie daar meer mee gaan samenwerken.

Thema’s voor toekomstige bijeenkomsten

 • Kwaliteit vinden velen een interessant thema. Wel is het nodig dit thema van veel kanten te belichten, dus een breder veld uitnodigen dan nu. Van leek tot professional en makers.
 • Professionalisering en artistieke ontwikkeling met behoud van eigen stijl en signatuur. Dit sluit aan bij het thema van de Talentweek van Tilburg Dansstad komend jaar. Wellicht dat we daarbij kunnen aansluiten met een netwerkbijeenkomst.
 • Pedagogische aspecten binnen de urban. De urban culture heeft een eigen manier van kennis overbrengen. Er wordt veel gewerkt met coaching, generaties en hiërarchie lopen door elkaar. Dat is bijzonder. Bij professionalisering kan dat een belangrijk aspect zijn.
 • Kwaliteit, maar dan bepaald vanuit productietechnisch uitgangspunt. Niveau, techniek, productie en presentatie. Op het podium staan en jezelf en je act verkopen.
 • Ondernemerschap. Denk aan de mogelijkheden om te verkopen, producten af te zetten. Maar ook bijvoorbeeld modellen voor bedrijfsvoering. Er kunnen parallellen worden getrokken naar andere bedrijven of naar andere cultuurbeoefenaars, beide kunnen inzichten bieden. Dat kan ook gebruikt worden als een model om kwaliteit te meten, zoals de opleiding NUcultuur in Utrecht de prestatie van haar studenten niet afmeet aan de hand van een examen maar op basis van het aantal verkochte cd’s.

Deze dag heeft ook een belangrijke taak in het netwerken. Juist het mixen van mensen, veld en beleidsmakers is dan interessant. Maar voor sommige thema’s zul je gerichter moeten uitnodigen of in kleinere verbanden. Of werken met deelsessies. Centraal staat het van elkaar leren en dat kan heel goed op dit soort dagen.

PERSONEN

Warner Werkhoven - Manager - admin
Lid sinds: Tue, 24/08/2010 - 20:14
Laatste toegang: 2 years 25 weeks
-

LAATST GEWIJZIGD

Wed, 24/04/2013 - 17:41

InhoudsTypen

Disciplines

Locaties