Sessies
Succesvol samenwerken

SESSIE

‘Maar hoe doe ik dat dan’?

Warner Werkhoven, consulent urban culture, Kunstbalie over succesvol samenwerken

De context Urban Culture verandert op verschillende niveaus:

Niveau

Factoren van invloed

Voorbeelden

Macro-niveau (NL, internationaal Trends, beleid, media, … groeiende erkenning urban culture, bezuinigingen, ..
Meso-niveau (provincie, stad) heersende praktijken, regels, belangen, beleid  
Micro-niveau (eigen organisatie of groep) Personele ontwikkelingen, artistieke keuzes, …  

 Voorbeeld:

Macro → positieve aandacht voor graffiti en street art in media

               ↓

            Meso → erkenning door gemeente, meer ruimte bij kunstinstellingen 

                         ↓

                      Micro → meer vrije graffiti plekken, meer werk

De verandering van context kan zowel positief als negatief van invloed zijn. Deze verandering van de context zorgt voor continu veranderende spelregels en nieuwe (rollen van) spelers. Iedereen moet mee veranderen. Dat kan van klein tot ingrijpend:

• Optimalisatie: de efficiency en kaasschaafmethode (bv carpoolen, hergebruik)

• Herontwerp: vernieuwing binnen je organisatie (bv opnieuw organiseren processen en taken binnen organisatie)

• Systeeminnovatie: integrale vernieuwing van producten, processen en systemen (i.s.m. de omgeving bekijken hoe zaken beter kunnen worden aangepakt, bijvoorbeel samenwerking binnen de keten tussen opleidingen, muziekindustrie en media)

Over dat laatste gaan we het vandaag hebben.

Win-win situaties zijn in deze economische tijden geen luxe, maar noodzaak. Erfgoed Nederland, Kunstfactor en het Fonds voor Cultuurparticipatie signaleren dat de netwerken tussen cultuur en andere maatschappelijke sectoren van steeds groter belang worden. Het succes wordt bepaald door de manier waarop verbindingen worden gelegd tussen diverse partijen. Cultuurparticipatie kan zich ontwikkelen, wanneer aanbod en vraag slim op elkaar worden afgestemd gericht op het publieksbereik.”

- Richard Hermans, directeur-bestuurder Erfgoed Nederland in publicatie ‘Nieuwe cultuurfuncties, een urgente verkenning’ uit de inleiding door de directeuren van het Fonds Cultuurparticipatie, Kunstfactor en Erfgoed Nederland, juni 2010

 

Citaat 2 (10/15 jaar geleden) over organisatievormen van de 21e eeuw → er wordt al veel meer in ketens en samenwerkingsverbanden gewerkt en gedacht:

Wat maakt dan toch, dat bij de ene organisatie de ontwikkelingen wel snel gaan en het succes onmiskenbaar is, terwijl dat in andere bedrijfstakken niet gebeurt?

Organisaties, zowel in de private als in de publieke sfeer, die erin slagen om in echte dialoog met hun stakeholders (werknemers, burgers, klanten, belanghebbenden etc.) hun diensten en producten te ontwikkelen, die erin slagen om tot echte co-creatie te komen, zullen in de 21e eeuw het verschil gaan maken.

(...) …het kost nauwelijks geld. Het enige dat nodig is, is de moed en bereidheid om iets anders te willen en te durven proberen…

Eric Spaans

Hoe doe je dat, samenwerken?

- aanjager (iemand neemt de eerste stap)

- er is een gedeeld belang nodig, een meerwaarde

- er zijn sleutelfiguren binnen een organisatie nodig

- belangrijk is de persoonlijke factor (vertrouwen/dynamiek)

                      ⇓

                wederzijdse afhankelijkheid en verbondenheid

                      ⇓

                     nieuw vertrouwen

PERSONEN

nbmadmin - -
Lid sinds: Wed, 18/08/2010 - 23:47
Laatste toegang: 4 weeks 3 days
-
Warner Werkhoven - Manager - admin
Lid sinds: Tue, 24/08/2010 - 19:14
Laatste toegang: 2 years 16 weeks
-

LAATST GEWIJZIGD

Tue, 19/03/2013 - 17:47

InhoudsTypen

Disciplines

Locaties