Events
Meer dan de som der delen

EVENT

Netwerkdag over samenwerking in de urban culture Op donderdagmiddag 26 mei organiseert Kunstbalie een bijeenkomst over het smeden van succesvolle samenwerkingsverbanden in de urban culture.

Kunstbalie draagt in Brabant zorg voor een goede infrastructuur voor iedereen die in zijn vrije tijd met kunstbeoefening bezig is of op school met kunst in aanraking komt. Een goede infrastructuur is niet vanzelfsprekend bij een relatief nieuwe kunstvorm als urban culture. Op dit moment is er versnippering door de veelheid en diversiteit aan partijen die met urban culture bezig zijn. Iedereen heeft zijn eigen insteek: commercieel, vrijwillig, artistiek, entertainment, onderwijs, welzijn, sport, gebiedsontwikkeling, etc. Activiteiten zijn daardoor niet altijd zichtbaar voor het publiek maar ook niet voor de organisatoren onderling. Dat is een gemiste kans in de beeldvorming. Er ontstaat overlap of aansluitingen worden gemist. Iedereen is bezig op zijn eigen eilandje. Dit is niet handig want iedereen vist in dezelfde vijver en worstelt met dezelfde problemen.

Toch kan het ook anders en kan je juist in tijden van bezuinigingen je plannen realiseren door de complementaire krachten van partners te benutten. Denk aan jongerenwerk en culturele instellingen die samen gebruik maken van studio's. Of aan organisaties in de talentontwikkeling die samenwerken zodat beginnend talent kan doorgroeien en doorstromen naar een beroepspraktijk. Door het maken van slimme combinaties ontstaat dan iets dat meer is dan de som der delen.

Er wordt al samengewerkt, maar dat gaat niet altijd even soepel. Soms is het initiatief er wel maar komt het niet goed van de grond of strandt het halverwege. Kunstbalie neemt het initiatief om samen met partijen die betrokkenen zijn bij urban culture te zoeken naar die slimme combinaties en er voor te zorgen dat alle initiatieven elkaar versterken. Hierdoor wordt de infrastructuur van de urban culture versterkt. Pas dan kan de urban culture als kunstvorm werkelijk groeien en zijn plek veroveren binnen de maatschappij.

De aanpak is die van de 'community of practice': samen met partners uit de praktijk en kennisinstellingen zoeken naar oplossingen. We organiseren bijeenkomsten over specifieke thema's en we ontwikkelen - uniek in Nederland - een website om kennis over urban culture te delen: Hiphopedia. De bijeenkomst van 26 mei is de eerste van een reeks. Op die middag laten we inspirerende voorbeelden zien, presenteren we Hiphopedia.nl, delen we praktijkervaringen en gaan we op een interactieve manier aan de slag.

BRON

Events
Event | Updated:
Gemeld door: Warner Werkhoven

LINKS

LAATST GEWIJZIGD

14/08/2013 - 10:29

InhoudsTypen

Disciplines

Locaties