Artikelen
Nu Arts Tilburg

ARTIKEL

Er is veel (latent) talent in de urban scene. Tegelijkertijd is er een grote diversiteit aan partijen die dit talent tot bloei kunnen brengen. De potentie wordt pas benut als er een goed netwerk ontstaat tussen al die partijen en de jongeren. De netwerkplaats voor urban arts is de sleutel om al die creativiteit te ontketenen. Daarom hebben culturele organisaties, helden en smaakmakers de handen ineengeslagen om een dergelijke urban netwerkplaats op te zetten.

Met de term ‘Urban Culture’ wordt de veelheid aan creatieve uitingen geprobeerd te vangen die voortkomen uit de ‘grootstedelijke jongerencultuur’. Denk aan (hiphop en house) muziek, aanverwante kunsten zoals rap, breakdance, turntablism, graffiti, beatcreation en multimedia artists maar ook sportieve uitingen in basketbal, skating en freerunning worden hier tot gerekend.

De uitingen zitten niet opgesloten in een cultureel hokje maar bewegen zich door vele maatschappelijke domeinen (welzijn, cultuur, economie, stedelijke ontwikkeling e.d.) en bieden daarvoor ook veel kansen. In Tilburg is er echter - buiten het jongerenwerk - weinig aandacht voor deze kansen.

De oriëntatie van organisaties in één of hooguit twee maatschappelijke domeinen zorgt voor verkokering. Hierdoor wordt niet het potentieel van de stad benut. En Tilburg heeft veel potentieel: het huist veel (provinciale) steunorganisaties, opleidingen, creatieve geesten en ondernemerschap. Om deze kansen te benutten moet er juist professioneler en breder samengewerkt worden. Een programmatische benadering die dwars door alle ‘kokers’ heengaat biedt kansen voor win-win oplossingen.

De organisatie die het Tilburgs netwerk voor ogen heeft, zijn per organisatie een contactpersoon, een poule van 'helden' en een jongerenmakelaar die de ideeen vanuit jongeren begeleid en samen met de contactpersonen een programmaream samenstelt om het idee te realiseren.

BRON

Artikelen
Artikel | Updated:
Gemeld door: Warner Werkhoven

POSTS

Casus
Warner Werkhoven | Casus | 8 years 3 weeks ago
Last comment:
Deze case gaat over samenwerken.

LINKS

EVENTS

Sessies

Sessie 1: Van projectmatig werken naar stedelijke allianties

Hoe maak je een gelegenheidscoalitie met partners die verschillende achtergronden en doelstellingen hebben? Hoe regel je de financiering en wie heeft de regie?

LAATST GEWIJZIGD

29/11/2012 - 16:10

InhoudsTypen

Disciplines

Locaties