Financiering

POSTS

Het kabinet wil jaarlijks 346 miljoen euro bezuinigen op cultuur. Wat zijn de plannen en gevolgen voor cultuur(educatie)?

Het kabinet bezuingt jaarlijks 200 miljoen euro op de...

Komende zomer vindt er geen outdoor editie van het hiphopfestival Boogiedown plaats, zo heeft de organisatie helaas moeten doen besluiten. Het financiële risico om een nieuwe zesde...

In de zomer van 2012 zag het Beats and Roots festival het licht in ‘s-Hertogenbosch. Wat voortkwam uit Hip Hop & Reggae in Duketown was uitgegroeid tot een festival van formaat. Het...

Kunstbalie Fonds Amateurkunst: ondersteunen van lokale amateurkunstinitiatieven

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds en Kunstbalie bundelen hun krachten in een gezamenlijk...

Naar aanleiding van het bericht dat het Beats And Roots Festival in Den Bosch dit jaar niet doorgaat vanwege financiële problemen, besloten we om de status van de hiphopfestivals in Nederland...

CASES

De uitwerkingen van de diverse bezuinigingen verschijnen. Tijd om de gevolgen voor de urban culture op te maken. De bezuinigingen zijn op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Laten we eerst kijken welke subsidies invloed hebben op urban culture.

DOCS

Sprekers expertmeeting Zonder Cash Geen Flow, Financiering van urban productiehuizen, donderdagmiddag 25 april 2013, Ringbaan-Oost 8-17, Tilburg

Achtergrond expertmeeting Zonder Cash Geen Flow - financiering van urban productiehuizen, donderdagmiddag 25 april 2013, Ringbaan-Oost 8-17, Tilburg

In het kader van het Actieplan bezuinigingen is in 2010 door de branchevereniging van de centra voor de kunsten en muziekscholen in Nederland, Kunstconnectie, een Crisismeldpunt ingesteld. Op dit...

Een praktisch boekje over het vinden van de juiste financiering
in de culturele sector, bedoeld voor managers en medewerkers van  kleine en middelgrote culturele instellingen en...

MEDIA

Zonder Cash Geen Flow is de expertmeeting over de financiering van urban productiehuizen op donderdagmiddag 25 april 2013 te Tilburg

Zonder Cash Geen Flow

EVENTS

De hiphop en urban culture zijn de afgelopen decennia gegroeid en geworteld in het Nederlandse culture landschap. Dat zie je bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de eigen plekken die in een...

Voor instellingen die belangstelling hebben voor de thematiek en overwegen een aanvraag te doen is er op donderdag 19 september een inspiratiemiddag waarin kennisdeling met culturele instellingen...

Het symposium laat de waarde van urban culture & sports zien en brengt de kansen in kaart. Het geeft een cijfermatig beeld van de sector met daarbij de persoonlijke verhalen achter de cijfers...

InhoudsTypen

Disciplines

Locaties